Warning: file_put_contents(/data/www/htdocs/stuz.cz/templates/platformaur/modules.js) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/platformaur/library/Artx/Page.php on line 18
O Platformě UR

Platforma

Udržitelného rozvoje

Základem činnosti vzniklé Platformy udržitelného rozvoje bude sdílení relevantních informací ze všech tří pilířů udržitelnosti vývoje a podnícení společenského dialogu o základních směrech udržitelného rozvoje ČR a  úloze rozhodovací sféry v celém procesu.

Hlavní náplní Platformy bude:

  1. Odhalovat urgentní problémy, bránící směřování ČR k udržitelnosti
  2. Iniciovat a podílet se na vývoji a implementaci strategií, směřujících Českoudržitelnému ekonomickému rozvoji, šetrnému k životnímu prostředí a napomáhajícímu k sociálnímu smíru
  3. Vést dialogrozhodovací  a odbornou  sférou, o udržitelných a neudržitelných trendech dalšího vývoje ČR, vždy z celostního úhlu pohledu na problémy a jejich řešení
  4. Mobilizovat povědomí laické veřejnosti o nezbytnosti udržitelnějších osobních přístupů, zejménaoblasti energetické náročnosti (například spotřeby a dopravy).
  5. Prioritně napomáhat zvyšování kvality života zaváděním principů a měřitelných kritérií udržitelnosti do rozhodovacích procesů, (používání nástrojů integrovaných strategií apod).
  6. Prosazovat udržitelné hospodařenípůdou a prostorem, chránit krajinu před neodůvodněnými zábory pro výstavbu, její ekologickou stabilitu a biodiverzitu
  7. Podporovat udržitelnější formy využívání již zastavěného území
  8. Podporovat realizaci vzděláváníudržitelnému rozvoji 
  9. Podílet se na evropských/mezinárodních aktivitách, přispívajícíchudržitelnému rozvoji
  10. Prosazovat etické hodnoty do dalšího rozvoje společnosti

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License