Chyba
 • Šablona pro toto zobrazení není dostupná. Kontaktujte prosím správce webu.

O Platformě UR

Základem činnosti vzniklé Platformy udržitelného rozvoje bude sdílení relevantních informací ze všech tří pilířů udržitelnosti vývoje a podnícení společenského dialogu o základních směrech udržitelného rozvoje ČR a  úloze rozhodovací sféry v celém procesu.

Hlavní náplní Platformy bude:

 1. Odhalovat urgentní problémy, bránící směřování ČR k udržitelnosti
 2. Iniciovat a podílet se na vývoji a implementaci strategií, směřujících Českoudržitelnému ekonomickému rozvoji, šetrnému k životnímu prostředí a napomáhajícímu k sociálnímu smíru
 3. Vést dialogrozhodovací  a odbornou  sférou, o udržitelných a neudržitelných trendech dalšího vývoje ČR, vždy z celostního úhlu pohledu na problémy a jejich řešení
 4. Mobilizovat povědomí laické veřejnosti o nezbytnosti udržitelnějších osobních přístupů, zejménaoblasti energetické náročnosti (například spotřeby a dopravy).
 5. Prioritně napomáhat zvyšování kvality života zaváděním principů a měřitelných kritérií udržitelnosti do rozhodovacích procesů, (používání nástrojů integrovaných strategií apod).
 6. Prosazovat udržitelné hospodařenípůdou a prostorem, chránit krajinu před neodůvodněnými zábory pro výstavbu, její ekologickou stabilitu a biodiverzitu
 7. Podporovat udržitelnější formy využívání již zastavěného území
 8. Podporovat realizaci vzděláváníudržitelnému rozvoji 
 9. Podílet se na evropských/mezinárodních aktivitách, přispívajícíchudržitelnému rozvoji
 10. Prosazovat etické hodnoty do dalšího rozvoje společnosti