STUŽ

Společnosti pro trvale udržtelný život

Máte zájem o zprávy STUŽ?

logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

doc. MUDr. Martin Bojar,

MUDr. Jan Cimický, CSc.,

Táňa Fischerová,

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc,

Jaroslav Hutka,

Prof. Dr. Erazim Kohák,

Otakar Leiský,

prof. Hana Librová,

prof. Bedřich Moldan,

Jana Štroblová

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License