logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Vyjádření STUŽ k oznámení záměru Lomu Bílina Plánu otvírky, přípravy a dobývání hnědého uhlí na léta 2008–2030 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění

K oznámení záměru „Rozvoj závodu Vrchlabí Škoda-auto a.s.“ uveřejněném v Informačním systému EIA MŽP, podáváme po prostudování následující vyjádření: