logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Stanovisko předsednictva STUŽ ke kompetenčnímu sporu o působnost pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) v návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

STUŽ se připojila k dopisu nevládních organizací k problému správy NP Šumava