logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

ke kácení vzrostlých stromů při rekonstrukci Sokolovské ulice

k situaci po sesuvu zeminy pod arboretem a zámkem Jezeří na Velkodole Československé armády

Stanovisko předsednictva STUŽ k zákazu jízdy plavidel se spalovacím motorem na vodních nádržích a vodních tocích

Stanovisko předsednictva STUŽ k návrhu vedení přeložky silnice II/101 v údolí Zákolanského potoka pod Budčí v severní části přírodního parku Okolí Okoře

Stanovisko předsednictva STUŽ k situaci v ochraně přírody NPR Žehuňská obora. včetně přílohy

Jedním z předpokladů demokratického vývoje naší země bylo vytvoření nové plně transparentní státní správy pojímající svoji práci jako službu občanům i jako poslání. Dík prvním ministrům Josefu Vavrouškovi, Bedřichu Moldanovi a Ivanu Dejmalovi k tomu byly v resortu životního prostředí v krátké době položeny základy. Po smutné epizodě bezkoncepčního vedení dalšího ministra se situace začala opět, byť ne přímočaře, zlepšovat. Zvláště se vstupem do Evropské unie bylo možné předpokládat, že tento trend posílí a dojde k hledání cest, jak co nejefektivněji využít to nejcennější, co resort má - lidské zdroje. Zkušené pracovníky, kteří berou svoji práci jako své poslání.

Stanovisko předsednictva STUŽ k návrhu Zákona o výstavbě dálnic, rychlostních silnic a tranzitních železničních koridorů (sněmovní tisk 373) ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslanců Hanuše, Orgoníkové, Dlaba a dalších, jak byl doporučen PS ke schválení na jednání 36. schůze Hospodářského výboru PS dne 10. 11. 2004