logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Společná výzva k dokumentu „Podklad pro společné prohlášení zástupců resortů formulované v rámci Národního semináře/ meziresortního pracovního jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péče o krajinu v České republice uspořádaného dne 6. října 2010 v Praze“ (dále jen „Výzva“).

Věc: Vyjádření k oznámení záměru „Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje“ dle přílohy č. 3 (v rozsahu přílohy č. 4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 116 k Politice ochrany klimatu České republiky a k vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 115, ke zpochybňování podpory ekologické výchovy z fondů EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost