logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Čížkovice cementárna

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 122, ke způsobu zneškodňování toxických kalů ze sedimentačních lagun na Ostravsku transportem do Severočeské hnědouhelné pánve a spalováním v cementárně Čížkovice

Hochficht

Vyjádření STUŽ k Oznámení a Dokumentaci EIA pro Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím tiskové zprávy 2. 11. 2011 oznámilo veřejnosti vnitřní restrukturalizaci

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 119 k návrhu změny územního plánu Z 2724/00 Radotínská jezera a upozornění na závažné střety zájmů v tomto prostoru

Dnes (30. března 2011) zveřejněná studie Světové zdravotnické organizace (WHO)[i] jasně ukazuje na fakt, že v Evropě představuje hluk z dopravy druhý nejzávažnější environmentální faktor, který ovlivňuje negativně zdraví obyvatel – po znečištění ovzduší, se kterým ovšem spolupůsobí na imunitní systém obrany lidského organizmu současně. Hluk má především vliv na vznik kardiovaskulárních nemocí a vysokého krevního tlaku. Studie ukazuje, že vážné následky na zdraví má již hluk z dopravy, převyšující hladinu 60 dB.

k dalšímu pokusu ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka prosadit ve vládě ČR prolomení územních ekologických limitů těžby v SHP v rozporu se závazkem vlády obsaženým v jejím programovém prohlášení.

Radek John, předseda VV - Petr Nečas, předseda ODS - Karel Schwarzenberg - předseda TOP 09

Vážení pánové předsedové,

naše Společnost, založená v roce 1992 prvním československým ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem, je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se problematikou udržitelného rozvoje, ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi.