logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Společná tisková zpráva Nevládní organizace vyzývají předsedy koaličních stran k nasměrování Česka k udržitelnosti

Dne 27.1.2014 vyzvalo 6 nevládních organizací a asociací * předsedy koaličních stran, aby při tvorbě vládního prohlášení a hlavně pak při práci nové vlády pamatovali na zajištění kvality života pomocí udržitelného rozvoje České republiky. Princip udržitelného rozvoje, tj. vyváženého rozvoje ve všech třech pilířích: ekonomickém, environmentálním a sociálním či společenském prosazuje OSN i Evropská unie. U nás však dosud převažuje jednostranné upřednostňování pouze ekonomického pilíře. Signatáři podnětu upozorňují na nutnost schválení a dodržování jednotící strategie udržitelného rozvoje České republiky, na kterou by pak měly být navázány další koncepce a politiky, bez nichž Evropská komise neuvolní podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů.

STUŽ se usnesením předsednictva ze dne 3. 12. 2013 připojila k Otevřenému dopisu vládě ČR v demisi a premiérovi v demisi Jiřímu Rusnokovi s názvem "Nepřijímejte Koncepci sociálního bydlení a novelu Zákona o hmotné nouzi". Plný text dopisu najdete zde.

Dojde k podpoře měst, snažících se o udržitelný rozvoj? Výměna zkušeností měst realizujících místní Agendu 21

„Nová vláda, by neměla opomenout udržitelný rozvoj a zvláště pak udržitelný rozvoj měst, v kterém už města získávají své první zkušenosti i dík místní Agendě 21“ – to byla hlavní myšlenka, která vyplynula z panelové diskuse, kterou organizovala dne 3. 12. 2013 Společnost pro trvale udržitelný život [i] za účasti zástupců Národní sítě zdravých měst[ii].

STUŽ se, spolu s Centrem pro životní prostředí a zdraví, organizací Calla a Zeleným kruhem připjila k dalším více než padesáti ekologickým organizacím ke společnému stanovisku k právě probíhající revizi evropské politiky v oblasti ochrany ovzduší.

Dne 10. 12. 2012 se STUŽ spol s s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, Českou asociací pro udržitelný rozvoj, Zeleným kruhem, Cenelc.cz, Centrem pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR a Centrem pro dopravu a energetiku obrátili na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského s dotazem o umožnění participace občanské společnosti na přípravách nové Strategie regionálního rozvoje České republiky a na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Nyní přišla od ministra i odpověď - vše najdete v článku.

Podkategorie