logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

4. srpna 2009, Plzeň - Evropská komise minulý týden přijala první pozměňovací návrh k nařízení o testování chemických látek (REACH). Nařízení bylo změněno v tom smyslu, že dvě již platné testovací metody byly aktualizovány a čtyři nové byly přidány. Patří k nim i nová testovací metoda in vitro, která napomůže snížení počtu zvířat, používaných k testování dráždivosti kůže V současnosti jsou k těmto účelům nejčastěji používáni králíci. Znamená to, že králíci již nadále nemohou být ke zjišťování dráždivosti chemických látek, biocidů a kosmetiky využíváni.

Řada obchodních řetězců neposkytla Dětem Země informace o nebezpečných látkách ve spotřebním zboží.

Laboratorní testy zadané Dětmi Země prokázaly nebezpečné chemické látky vzbuzující mimořádné obavy v plastových výrobcích, které v Plzni prodávají obchodní řetězce TESCO, Globus, OBI, Baumax a Svět koberců.

REACH-EN-FORCE-1, a joint REACH enforcement project, has started across Europe. National inspectors are checking pre-registrations, registrations and – where applicable – the provisions for Safety Data Sheets. The Forum for Exchange of Information on Enforcement, meeting for the fourth time this week in Helsinki, reviewed the start of the project and agreed on the further steps.

Na první pohled progresivní novela zákona o odpadech, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zavdala podnět k poslaneckému návrhu změny stávajícího zákona o odpadech, která může ve svém důsledku vést ke kontaminaci prostředí toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB) a v budoucnu mít za následek enormní sumy vydané na dekontaminaci prostředí. Poslanec Vlastimil Aubrecht zvolený za ČSSD v Ústeckém kraji při projednávání zákona ve Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspěl s návrhem rozšířit definici zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů, jež nemusejí být zlikvidována do konce roku 2010 (1).

Spotřebitelé získali díky nové chemické politice Evropské unie (REACH) (1) právo vyžadovat u obchodníků informaci o tom, zda výrobky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Děti Země se proto nyní rozhodly dotázat u vybraných obchodníků, zejména působících v Plzni, na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

8.4.2009 - „Látky narušující fungování soustavy regulující hormony v lidské těle nás obklopují téměř na každém kroku a ani v České republice tomu není jinak. Dokazují to mimo jiné dnes zveřejněné výsledky zhruba půl roku trvajícího průzkumu sdružení Arnika. Z Integrovaného registru znečišťování jsme zjistili, že je vypouštějí ve velkém průmyslové podniky, ze zadaných analýz PVC obalů na potraviny vyplynulo, že jsou přítomné i v nich,“ shrnul závěry, k nimž v rámci projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy financovaného Evropskou komisí (1) dospěla Arnika, vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. K největším průmyslovým zdrojům těchto látek v České republice patří především provozy Spolchemie v Ústí nad Labem, Nová Mosilana, a.s. Brno či Hobas CZ, s.r.o. v Uherském Hradišti.

31.3.2009 - The European Trade Union Confederation (ETUC) presented a list of priority chemicals for authorisation under REACH to the European Parliament. ETUC is calling on the Member States and European Commission for the 306 substances of very high concern on its list – especially the 191 that cause recognised occupational diseases – to be included on the candidate list of substances for authorisation under the REACH rules.

“Using specially developed nanocomplex”, “thermo-active Nano Exfoliating technology”, “based on nanoproteins”.... Cosmetic products containing nanomaterials are already widely available on the European market, for example in sun protection products, anti-aging creams... despite unanswered questions about their safety.

24.3.2009 - Evropský parlament dnes podpořil aktualizaci právních předpisů v oblasti kosmetických výrobků. Vzhledem k tomu, že EP dospěl k dohodě s Radou, bude moci tato legislativa vstoupit v platnost v nejbližší době. Nové nařízení odstraňuje nejasná a nekonsistentní ustanovení a posiluje bezpečnost kosmetických výrobků zavedením minimálních standardů pro hodnocení bezpečnosti. Pozměňovací návrhy EP se týkají především bezpečnosti nanomateriálů používaných v kosmetických výrobcích.

Další články...

 1. ČTK: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro vypouštění emisí
 2. Evropský parlament: Průmyslové emise: flexibilnější snižování a celoevropské limity
 3. ECHA: Public consultation on inclusion of substances in the authorisation list
 4. Evropský parlament: Legislativní balíček v oblasti využívání pesticidů
 5. Parliament clears final hurdle towards EU pesticide blacklist
 6. Tiskove zpravy ECHA: List of pre-registered substances published
 7. Evropský parlament: Posílit bezpečnost hraček na evropském trhu
 8. PAN EUROPE/HEAL: Parliament reaches compromise on health and environment
 9. First REACH hazardous chemicals list is a drop in the ocean
 10. CTK: MPs override Klaus's veto on law on chemicals
 11. MŽP ČR: Poslanci schválili novelu odpadového i chemického zákona
 12. Děti Země: Jak zplodiny z aut škodí lidskému zdraví?
 13. ECHA: Code of conduct for stakeholder observers endorsed
 14. Greenpeace: EU pesticide limits a health risk to consumer
 15. New rules on pesticide residues to strengthen food safety in the European Union
 16. PAN EUROPE: New standards on pesticides violate food safety
 17. MŽP ČR k vrácení zákona o chemických látkách Parlamentu prezidentem Klausem
 18. Václav Klaus a REACH: plný text zdůvodnění vetování novely zákona o chemických látkách
 19. ČTK: Prezident Klaus vetoval novelu zákona o chemických látkách implementující REACH
 20. Evropský parlament schválil nová pravidla pro přídatné látky v potravinách
 21. Reduce health risk from pesticide - International pesticide workshop in Maribor
 22. Greenpeace odhalilo nebezpečné chemikálie v novém iPhonu
 23. Arnika: Školní pomůcky z PVC mohou obsahovat nebezpečné ftaláty
 24. Vodohospodářské firmy a Skanska žádají bezpečnější REACH než česká vláda
 25. REACH: Europoslanci podpořili náhradu nejškodlivějších chemikálií i více informací pro spotřebitele