Společnost pro trvale udržitelný život

Vzniku až 90 tisíc nemocí z povolání ročně by mohlo zabránit zavedení efektivního systému regulace chemických látek (REACH) v Evropské unii. Experti University of Shefield a Evropské odborové konfederace (ETUC) spočítali, že jen v případě onemocnění kůže a dýchacího ústrojí a by mohla EU v nejbližších 10 letech ušetřit více než 100 miliard korun (asi 3,5 miliardy euro). Po úplném uvedení REACH do praxe by podle expertů měl být pozitivní přínos v oblasti respiračních a kožních nemocí z povolání ještě významnější - byl spočítán na 90 miliard euro (cca 2 700 miliard korun) během nejbližších 30 let.

Ministerstvo zdravotnictví (hlavní hygienik) nařídilo okamžité stažení z prodeje dvou laků na nehty. Obsahují totiž toxické ftaláty, které mohou při používání způsobit neplodnost. Jde o laky značky Coral a GO 4. Lak k nám dovážely firmy z Ostravska.

Ministři zemědělství Evropské unie odmítli návrh Evropská komise na povolení chemického ošetřování kuřecího masa. Jde o metodu, která se využívá především ve Spojených státech, v Evropské unii včetně Česka se ovšem maso uchovává pomocí chlazení vzduchem.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License