logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Změkčovadla plastů - ftaláty - mohou poškodit játra a ledviny, vyvolat alergie nebo způsobit neplodnost či rakovinu. Proto je přísně sledován jejich výskyt v hračkách pro děti. Ale v hračkách pro zvířata už ne. Takže v míčku pro psy může být zdraví nebezpečných ftalátů obrovské množství.

Pořad České televize z cyklu NEDEJ SE! vysílaný 29. dubna 2009 se věnoval postupu v uplatňování nového systému regulace chemických látek v Evropské unii - REACH.

Chemikálie, které se běžně vyskytují v obalech potravin, v polštářování sedadel nebo v kobercích, mohou zhoršovat plodnost žen. Vyplývá to ze studie vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles, o níž dnes informoval server BBC News.

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 20.10.2008.

Elektrárny Prunéřov patřící společnosti ČEZ se již počtvrté umístily na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Ústeckého kraje sestavených na základě dat v Integrovaném registru znečišťování. Vypustily nejvíce skleníkových plynů, látek rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných a plynů způsobujících kyselé srážky. „Svůj příspěvek k únikům skleníkových plynů a látek potenciálně karcinogenních za rok 2007 oproti předchozímu roku ještě zvýšily. Mnohem více rakovinotvorného formaldehydu vypustil za rok 2007 do ovzduší také Union Lesní Brána. Celkové úniky styrenu, tedy látky reprotoxické a podezřelé z karcinogenních účinků, také meziročně zvýšily laminátovny BV Plast v Klášterci nad Ohří a ve Vernéřově,“ shrnuje letošní výsledky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Tisková zpráva občanského sdružení Arnika z 16.10.2008.

Kronospan OSB, Dřevozpracující družstvo Lukavec a Kronospan CR vedou díky vysokým emisím formaldehydu tabulku největších původců rakovinotvorných a mutagenních látek na Vysočině. V případě obou Kronospanů je to již třetím rokem, kdy se objevují v první trojici. Kronospan CR je navíc na třetím místě v žebříčku zdrojů plynů způsobujících kyselé srážky. Vyplynulo to ze žebříčků největších znečišťovatelů, které dnes na základě analýzy údajů z Integrovaného registru znečišťování za rok 2007 zveřejnilo sdružení Arnika.

Největšími producenty rakovinotvorných látek jsou firma Deza z Valašského Meziříčí a neratovická Spolana. Vyplývá to z žebříčků největších znečišťovatelů, které zveřejnilo sdružení Arnika.

26. září 2008 - V Evropské unii se zpřísňují pravidla sběru a recyklace baterií a akumulátorů. V platnost totiž vstupuje směrnice, která mimo jiné zakazuje používání některých nebezpečných látek v bateriích.

19. září 2008 - Poslaneckou sněmovnu čeká příští týden pokus o přehlasování prezidentského veta novely zákona o chemických látkách, která do českého práva zapracovává hned pět směrnic a čtyři nařízení EU. Nejznámější z nich je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tedy tzv. REACH. Novela téměř bez diskuse prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Až u prezidenta předloha narazila - připadá mu chybná.

Černou listinu skoro tří stovek nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány, zveřejnila na konferenci o náhradě nebezpečných chemikálií nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec). Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní nebo jinak nebezpečné. Seznam zahrnuje například některé ftaláty nebo bromované zpomalovače hoření a jeho cílem je urychlit náhradu nejnebezpečnějších chemikálií v rámci nového systému chemické politiky Evropské unie – REACH.

Více informací v češtině ZDE.

Databáze REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) je v angličtině k dispozici ZDE.

Už měsíc jsou obyvatelé Kluk bez pitné vody. Důvodem je uran. Při rekonstrukci odradonovacího zařízení laboratorní testy ukázaly na několikanásobně zvýšený obsah uranu. „Ze dne na den nám hygienici zavřeli pitnou vodu,“ řekl starosta obce Jan Košatka.

Další články...

 1. Pesticidy: Evropská komise sjednotila limity pro kontaminaci potravin, v řadě případů jde o zvýšení
 2. IDNES: Nehoda v ústavu nukleární medicíny zamořila belgickou zeleninu
 3. ČTK: MŽP navrhne sledovat on-line pohyb chemikálií a burzu nespotřebovaných chemikálií
 4. Českým řekám hrozí znečištění novými chemickými látkami
 5. Chemický poplach ve Spolaně Neratovice, zase unikal chlor
 6. ČTK: Hnutí Duha varuje před chemickými postřiky Nízkých Tater
 7. Respekt.cz: V jižní Francii unikl uran, zákaz pití vody z některých zdrojů
 8. WHO: Olovo z autobaterií ohrožuje obyvatele senegalského města
 9. ČTK: Země EU se dohodly na zpřísnění pravidel pro pesticidy
 10. ČT 24: Polovina pesticidů na trhu je toxická, tvrdí Greenpeace
 11. ČRo Leonardo: Trvanlivější, než bychom si přáli...
 12. REACH a životní prostředí Evropská rada ministrů zemědělství se neshodla na podobě regulace pesticidů
 13. TK: Europarlament odhlasoval zákaz vývozu rtuti z EU od března 2011
 14. ČTK: Tučňáci v Antarktidě v sobě stále mají zakázaný pesticid DDT
 15. Planeta věda ČT: Lečivy znečištěná voda v USA. A co v Česku?
 16. Vína, která pijí spotřebitelé v EU, většinou obsahují pesticidy
 17. ČTK: Na trhu je nebezpečné dětské nádobí
 18. Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečnou lžící TESCO
 19. Český rozhlas: Na Přerovsku z havarované cisterny unikla kyselina dusičná
 20. ARNIKA: Formaldehyd v ovzduší zatěžuje lidi v Jihlavě více než je obvyklé
 21. Český rozhlas: DDT na věčné časy?
 22. ČT - NEDEJ SE!: Případ toxicky zamořeného statku na Klatovsku
 23. Zákaz prodeje přesnídávek HALLO a TESCO z Linea Nivnice
 24. ČTK: MZ varuje před zdraví škodlivou kosmetikou
 25. ČTK: Nejvíce rakovinotvorných látek v Ústeckém kraji vypustil Knauf Insulation
 26. Radio PRAHA: The fate of crayfish in the Vltava sparks concern about male fertility
 27. Česko dostalo poslední varování - řádně nezajišťuje prevenci průmyslových havárií
 28. HCWH/Arnika: Experti EU varují před ftaláty ve zdravotnických pomůckách
 29. RESPEKT: Jak europoslancům chutnají pomeranče
 30. ČT: Flour ničí zahrady obyvatelům Mělníka
 31. Dehtofenoly unikly z Tlakové plynárny Úžín
 32. MfD: Zamořený sklad je hrozbou pro lidi - Rozbory v objektu v Klatovech potvrdily nebezpečí
 33. Mf Dnes: Hračky z měkkých plastů ohrožují děti
 34. Miroslav Šuta pro LN: V kontrolách jsme málo důslední
 35. Martin Bursík (nejen) o REACH v rozhovoru pro IHNED.cz
 36. IHNED.CZ: REACH se v Česku rodí, ale s potížemi
 37. IHNED.cz: Chceme na chemikálie upozornit, ne vyděsit
 38. Dobrý hospodář ČRo 6 o REACH
 39. REACH: 6 požadavků evropských lékařů pro lepší ochranu zdraví před chemikáliemi
 40. Evropští lékaři žádají od europoslanců přísnější regulaci nebezpečných chemikálií
 41. Nová chemická politika EU může ušetřit desítky miliard euro
 42. Evropský parlament jedná o nové chemické politice, Ambrozek jí vyslovil podporu