logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Stříbrné nanočástice se s úspěchem začaly používat jako prostředek k hubení bakterií. Podle nové studie ale mohou být nebezpečné pro některé vodní živočichy.

Úřední věstník Evropské unie 30. ledna 2010 zveřejnil nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU, které vstoupí v platnosti 20. den po vydání ve věstniku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU

Pořad České televize z cyklu Nedej se z 2. září 2009 na téma možných ekologických a zdravotních rizik nanotechnologií je možné si přehrát na internetové stránce ČT.

České televize, Studio 6 z 21. července 2009, rozhovor na téma "Výzkum: smog ohrožuje nenarozené děti k přehrání ZDE

Chicago - Vědci poprvé prokázali spojitost mezi inteligencí dětí a vystavení jejich matek v těhotenství znečištěnému ovzduší. Studie, která dnes vyšla v odborném časopisu Pediatrics, podporuje teorii o vlivu smogu na vývoj lidského mozku.

Researchers for the first time have linked air pollution exposure before birth with lower IQ scores in childhood, bolstering evidence that smog may harm the developing brain.

A tool to monitor the new EU policy on chemicals - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

Available in PDF in English: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09-003/EN/KS-RA-09-003-EN.PDF.

Rakovinotvorné, toxické i jinak nebezpečné látky včetně těch nejrizikovějších ftalátů odhalili odborníci v sortimentu supermarketů v Plzni. K laboratorní analýze poslali běžné nafukovací pomůcky pro děti, hračky pro zvířata, plastové ubrusy, podlahovou krytinu nebo zateplovací polystyren. Výsledky testů odborníky nepříjemně překvapily, toxických výrobků bylo značné množství.

Nemine pomalu týden, abychom se z médií nedověděli, jaká nebezpečná chemická substance zase odněkud unikla a dostala se do řeky, do rybníka nebo do vodovodní sítě. Už jsme si na takové zprávy zvykli.

Tri sudy so zeminou z odpadového kanála podniku Chemko Strážske, ktorá je kontaminovaná polychlórovanými byfenylmi (PCB), dnes doručili aktivisti Greenpeace na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Environmentalisti tak symbolicky preniesli obrovský problém znečistenia východného Slovenska toxickými chemikáliami na pôdu zodpovedného ministerstva, ktoré ani po 25 rokoch od ukončenia výroby PCB v Chemku Strážske nepokročilo a neodstránilo zdroj kontaminácie. Odhaduje sa pritom, že na území kontaminovanom PCB žije približne 250 000 obyvateľov Slovenska.

12. 5. 2009 - Vládní delegáti na 4. konferenci Stockholmské úmluvy (1) v Ženevě učinili historické rozhodnutí, když se po dlouhém vyjednávání usnesli na kontrole či omezení dalších 9 perzistentních organických látek (POPs). „Výjimkou pro recyklaci a opětovné použití dvou typů bromovaných zpomalovačů hoření až do roku 2030 však umožnili, že ještě více než dvacet let nezmizí zdraví nebezpečné látky z našeho běžného života. Ještě horší to je s výjimkami pro perfluoroktansulfonát (PFOS) a jeho soli, pro jehož zákaz platí asi patnáct výjimek a možná bylo tedy jednodušší vyjmenovat, pro jaká použití bude vlastně zakázán,“ uvedla k výsledkům konference Ing. Miroslava Jopková, jež na konferenci zastupovala sdružení Arnika, které je součástí sítě nevládních orgranizaci IPEN.

Veterinární inspektoři ve Zlínském kraji prokázali ve čtyřech z šesti šarží marockých sardinek nadlimitní množství kadmia. Nyní jsou stanovány z trhu. A ve Středočeském kraji kvůli nadlimitnímu množství dioxinů se stahuje jedna šarže polských tresčích jater.