logo_s_textem

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License

Fletcher Moss-row

STUŽ dnes zaslala na Ministerstvo životního prostředí a na Magistrát hl. města Prahy následující podnět a připojila se tak s dalším NGO, které již obdobnou výzvu na ochranu alejí odeslaly - např. 4 – občanská, o.s., Občané postižení Severojižní magistrálou, o.s., Pankrácká společnost, o.s., Občanská iniciativa Pankráce, o.s., Tilia Thákurova, o.s.

Čestmír Klos Vážený pane řediteli, vážení členové Rady ČRo,

z několika stran se k nám dostaly zprávy, že Český rozhlas plánuje zrušení pořadu Zeměžluč. Je to pro nás velkým překvapením, protože je to v Českém rozhlase jediný pořad, zabývající se do hloubky ekologickou problematikou jak domácí, tak zahraniční. Obracíme se na Vás s žádostí o přehodnocení takového záměru, který jde proti poslání Českého rozhlasu.

Spálené Poříčí-Rybník u zámku

Dlouhodobou udržitelností venkovského osídlení se nelze zabývat jen z hlediska stavu a vnitřního rozvojového potenciálu samotných venkovských obcí, krajiny, kterou jsou obklopeny a ve které hospodaří dnes už jen malá část jejich obyvatel. Je nutné brát v potaz kontext struktury osídlení a jejího fungování v okolí včetně středisek osídlení - měst - s jejich obyvateli a vzájemné toky energie, surovin, lidí i informací, potřebami vody, potravin, služeb a rekreačních možností, ale také s jejich pracovními příležitostmi, občanskou a technickou vybaveností, sloužící i okolním venkovským obcím a rovněž kvalitu dopravní infrastruktury a dostupnosti obou.

Vystoupení ing. arch. Martina Říhy na semináři Školy obnovy venkova v Třanovicích o Udržitelnosti rozvoje venkova 23. 2. 2012

Valné shromáždění:

 • vzalo na vědomí zprávu o činnosti Východočeské pobočky, Bělokarpatské pobočky a Chomutovské pobočky,
 • schválilo zprávu o činnosti za rok 1997, ve znění uveřejněném ve Zpravodaji,
 • schválilo revizní zprávu za rok 1997 v předneseném znění,
 • vzalo na vědomí informaci, že pobočky Východočeská, Brněnská a Chomutovská dodaly předsednictvu po vypracování revizní zprávy přehled o stavu členské základny a placení příspěvků,
 • schválila koncepci činnosti STUŽ a plán činnosti na rok 1998 v upraveném znění,
 • schválilo návrh rozpočtu STUŽ na rok 1998,
 • pověřilo předsednictvo STUŽ projednáním možnosti finanční podpory malých poboček,
 • bere na vědomí seznam členů, kterým zaniká členství a ukládá předsednictvu upozornit všechny jmenované dopisem,
 • ukládá předsednictvu projednat způsob zpřístupnění adresáře STUŽ pro členy STUŽ,
 • ukládá předsednictvu věnovat trvalou pozornost vybudování jednotného centra STUŽ.

Návrhová komise: Dlouhý, Kulich, Říha

Danube-Oder Canal.JPG
Společnost pro trvale udržitelný život zásadně nesouhlasí s případnou výstavbou vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (DOL), která by byla jedním z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy, do osídlení, dopravní i technické infrastruktury. Nesouhlasí proto ani s trvající územní ochranou koridoru D–O–L v Politice územního rozvoje ČR a v navazující územně plánovací dokumentaci dotčených krajů, měst a obcí a v další legislativě.

Podkategorie

 • 2014
  Počet článků:
  1
 • 2013
  Počet článků:
  1
 • 2012
  Počet článků:
  3
 • 2011
  Počet článků:
  7
 • 2010
  Počet článků:
  4
 • 2009
  Počet článků:
  4
 • 2008
  Počet článků:
  4
 • 2007
  Počet článků:
  2
 • 2006
  Počet článků:
  7
 • 2005
  Počet článků:
  7
 • 2004
  Počet článků:
  1
 • 2003
  Počet článků:
  2
 • 2002
  Počet článků:
  2
 • 2001
  Počet článků:
  5
 • 2000
  Počet článků:
  4
 • 1999
  Počet článků:
  6
 • 1998
  Počet článků:
  13
 • 1997
  Počet článků:
  21
 • 1996
  Počet článků:
  9
 • 1995
  Počet článků:
  17
 • 1994
  Počet článků:
  4
 • 1993
  Počet článků:
  14
 • 1992
  Počet článků:
  6